Skip to main content Skip to page footer

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag


Algemene opmerkingen

In de volgende informatie geven wij u een eenvoudig overzicht van hetgeen met uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt wanneer u onze internetpagina bezoekt. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor uitvoerige informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar onze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens die u onder deze tekst kunt vinden.


Gegevensverzameling op onze internetpagina

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze internetpagina?

De gegevens op deze internetpagina worden verzameld door de aanbieder van de internetpagina. Zijn contactgegevens staan vermeld in de disclaimer van deze internetpagina.

Hoe verzamelen wij de gegevens?

Enerzijds verzamelen wij de gegevens die u ons meedeelt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Anderzijds verzamelen onze IT-systemen automatisch gegevens die ontstaan bij uw bezoek aan onze internetpagina. Dat betreft vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van uw oproep van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze internetpagina hebt opgeroepen.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de internetpagina te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten hebt u ten aanzien van uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens worden gebruikt. Bovendien hebt u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en over andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u ons te allen tijde contacteren via het in de disclaimer vermelde adres. Voorts hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de verantwoordelijke inspectiedienst.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie 

 

Gegevensbescherming

De provider van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgebonden gegevens.

Wanneer u deze internetpagina gebruikt, worden bepaalde persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In de onderhavige verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Tevens leggen wij uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidstekorten kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze internetpagina is:

Klinkerwerke H.W. Muhr GmbH & Co. KG

Fackeldeystraße 80-100
46446 Emmerich am Rhein

Telefoon 02822 / 93 03 - 0
Telefax 02822 / 38 35

Commanditaire vennootschap, gevestigd te Emmerich am Rhein
Amtsgericht Kleve HRA 1045, pers. aanspr. vennoot Muhr Beteiligungs GmbH Emmerich 
Amstgericht Kleve HRB 2968

 

Met 'verantwoordelijke instantie' wordt de natuurlijke of juridische persoon bedoeld die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres e.d.).

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk tijdstip herroepen. U kunt volstaan met een vormloos bericht per e-mail. De rechtmatigheid van de tot de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onverlet door de herroeping.

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke inspectiedienst

Wanneer u overtredingen van de wettelijke privacyvoorschriften constateert, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de verantwoordelijke inspectiedienst. De verantwoordelijke inspectiedienst voor vragen omtrent gegevensbescherming is de deelstaatgelastigde (Landesdatenschutzbeauftragter) voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf gevestigd is. Voor een overzicht van de zaakgelastigden voor gegevensbescherming en hun contactgegevens verwijzen wij naar onderstaande link: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie inzake de over u opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en de ontvanger daarvan en het doel van de gegevensverwerking. Tevens hebt u recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgerelateerde gegevens kunt u ons te allen tijde contacteren via het in de disclaimer vermelde adres.

3. Gegevensverzameling op onze internetpagina

Cookies

Deels maken de internetpagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en verspreiden geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze presentatie gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn 'sessie-cookies'. Deze worden na het einde van uw internetbezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om u bij een volgend bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaan, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina's beperkt zijn.

Cookies die bijv. vereist zijn voor het elektronische communicatieproces of de beschikbaarstelling van bepaalde gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 f AVG. De provider van internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Hierbij betreft het:

browsertype en browserversie
gebruikt besturingssysteem
referrer URL
hostnaam van de oproepende computer
tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres
Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 f AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of van precontractuele maatregelen toelaat.

4. Plugins en tools

Google Web lettertypes

Voor een homogene weergave van lettertypes maakt deze pagina gebruik van zogenaamde webfonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij de oproep van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts naar uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daarvoor moet de door u gebruikte browser een verbinding opbouwen met de servers van Google. Op deze wijze krijgt Google informatie over uw IP-adres waarmee deze internetpagina werd opgeroepen. Wij gebruiken Google webfonts om een homogene en aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod te waarborgen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 f AVG.

Wanneer uw browser deze webfonts niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaard lettertype.

Voor meer informatie over webfonts verwijzen wij naar developers.google.com/fonts/faq en naar de privacyverklaring van Google: policies.google.com/privacy.

Google Maps

Via een API maakt deze pagina gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevenstransfer.

Wij gebruiken Google Maps om een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en een betere oriëntatie te waarborgen voor de locaties die wij op onze internetpagina aangeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 f AVG.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google: policies.google.com/privacy.

Omdat wij niet verplicht zijn, een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, verwijzen wij hierbij naar de verantwoordelijke toezichthoudende instantie:
 

Landesbeauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de